رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

توپ مروارید

جماعت زیادی عقیده داشتند که توپ مروارید در اوایل سلطنت«فتحعلیشاه» و به دستور«عباس میرزا»نایب السلطنه ساخته و پرداخته شده بود که در آن زمان به تازگی کارخانه های توپ ریزی…

تلگراف ممتاز السلطان

تلگراف سفیر ایران درپاریس مبنی بر نگرانی دولت فرانسه از مداخلات روس ها درتبریز اخراج تلگراف از سفارت پاریس توسط«ممتاز السلطان» جناب وزیر امورخارجه دولت فرانسه برای اظهار تاسف از…

برج شبلی

برج شبلی دماوند از بناهای قرن چهارم و پنجم هجری قمری است که به صورت هشت ضلعی بر روی ارتفاعات طبیعی مشرف به شهر دماوند ساخته شده است.

یادگاری ازشاه

نامه خصوصی درد دل  شبانگاهی«مظفرالدین شاه» به«عین الدوله» با کتابت اشعاری  چند در اواخر عمر  قصر دوشان تپه شوّال ۱۳۱۹ «عین الدوله»حالا که دو ساعت ازشب می گذرد، این دو، سه…

کاشیکاری چشم نواز

کرمان- کاشیکاری مدرسه ابراهیم خان «ابراهیم خان ظهیرالدوله»از سال 1318 تا 1340 هجری قمری در دوره حکومت«فتحعلیشاه قاجار»حاکم کرمان بود. او که با شاه قاجار، خویشاوندی نزدیکی داشت، در دوران…