رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

عقدنامه قدیمی

عقدنامه«باقرخان مظفرنظام»پسر«آقاخان مظفرالدوله»با «فاطمه سلطان خانم»دختر«پاشاخان مظفرالسلطنه»که بعد از فوت پدر عروس به سال 1315 جاری گشته بسم الله الرحمن الرحیم هو المولف بین القلوب الحمد لله الذی احل النکاح و…

نامه ای به امین السلطان

نامه دستخط«مظفرالدین شاه»خطاب به«امین السلطان»درباره خرید مهمات و تفنگ طهران قصر گلستان هو    وزیر اعظم، در باب عمل خرید اسلحه به شما دستخطی نوشته بودم. این فقره را ملاحظه بکنید، تعیین…

اعلام خبر وزارت علاءالسلطنه

نامه ای به خط«مظفرالدین شاه قاجار» به«اعلم الدوله»و اعلام وزیر خارجه شدن«علاءالسلطنه» قصر صاحبقرانیه هو «دکترخلیل خان»انشاالله احوالت خوبست، هر روز دلم می خواهد به عنوانی به شما دستخط بنویسیم،…