رفتن به محتوا رفتن به فوتر

موسولینی و هیتلر

«هیتلر» در آغاز مسیری 5 مایلی از برلین به کاخ ریاست جمهوری در «ویلهلم اشتراس» ، یعنی جایی که پیشوا در آنجا اقامت می کند

«موسولینی» و «هیتلر» همزمان با ترک «هیر اشتراس» در اتومبیل به پاخاسته اند.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100