رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آرامشی در میان آشوب

«فرانکو» درجه جنرالیسیمو داشت یعنی درجه ای نظامی بالاتر از فیلد مارشال

این درجه به طور تاریخی به نظامیان رهبری کننده کل یک ارتش یا قوای مسلح یک کشور که تنها از حاکم پایین تر باشند ، طلاق می شود. زمانی که دنیای پیرامون « فرانکو» غرق در آشوب بود، او خود را مشغول نقاشی می کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر