رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگرافی مهم از صمصام السلطنه بختیاری پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان

تلگرافی مهم از«نجفقلی خان صمصام السلطنه بختیاری» (برادر سرداراسعد)بعد از فتح تهران به دست قوای مشروطه،حاوی درخواست سامان دادن و تمرکز قوا با دریافت وکالت ازجانب انجمنهای شهرهای دیگر

از اصفهان به همدان

به فارس و بندرات و محمّره و سلطان آباد(و) ملایر(و) تویسرکان (و)بروجرد(و) نهاوند و قم، انجمنهای ایالتی و ولایتی دامت تائیداتهم

البته خبرِ فتحِ دیروز را کاملاً شنیده اید، تهران به فضل اِله در کمال قدرت، مسخّر، سلطنت آباد، محاصره(می باشد)عجالتاً بعضی ازمقصرین وخائنین گرفتار(گشته اند)،حضرت سپهدار اعظم و سرداراسعد(بختیاری) زیدت قدرتهما، با سایرسردارهای ملی، به سلامتی و اقبال درعمارت بهارستان، مشغول خدمتگذاری و آسودگی فوج ؛ لازم است وکالت مطلقه درکلیه امورات به این دو سردارغیور و فرزندان رشید ایران داده شود. هرچه صلاح (این)وقت (حساس)است، عمل نمایند. انجمنها بدون تعطیل و تضییع وقت، باید مشغول کار و مواظبت امور بوده، از حال همدیگر، دقیقه ایی غفلت ننمایند، وکالت را فوراً با بی سیم انگلیس مخابره نمائید —

انجمن ولایتی (مرکز) نجفقلی شکرآبی

به تاریخ عصر۲۶ شهرجمادی الثانیه تخاقوی ئیل، سنه ۱۳۲۷

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر