رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چندتن از اعضای خاندان مظفری

از راست:«عاصم السلطنه»فرزند«امیرتومان آقاخان مظفرالدوله»-«سرهنگ امیرمحمد مظفرالسلطنه»فرزند«سرتیپ پاشاخان مظفرالسلطنه»- «امیرتومان علیقلی خان مظفرالدوله»  

اشتراک گذاری

ارسال نظر