رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس از دوران نوجوانی«مظفرالدین شاه» که با دست، تذهیب و متن و حاشیه شده و با اشعار به خط نستعلیق کتابت تزئین گشته :

این عکس که در قالب دولت جان است
تمثال ولیعهدِ فلک دربان است
سلطان جهان مظفرالدین شاه است
کامروز ، خَدیوِ خطّه ایران است

عکس و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر