رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تجمع مردم در مراسم ختم ناصرالدین شاه

عکس جنازه«ناصرالدین شاه»شهید که در گل خانه گذاشته، مردم، جمع شده، قرآن می خوانند 1313 

اشتراک گذاری

ارسال نظر