رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نظامیان قدیم با لباس رسمی و شمشیر

از راست:«ابوطالب بیگی»نایب دوم-«امان الله خان» سلطان دسته اول-«عبدالحمید بیگی»نایب اول 

مدرسه مبارکه دارالفنون، دارالخلافه ناصری«عبدالله قاجار»

اشتراک گذاری

ارسال نظر