رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ردیف اول نفر سوم از راست«امیر بهادر جنگ» فرمانده کل ارتش ایران است و در کنار او یک صاحبمنصب عالیمقام قزاق نشسته

این عکس مربوط به سال های سلطنت«محمدعلی شاه قاجار» است

اشتراک گذاری

ارسال نظر