رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اتاق کار با شکوه تیتو

تیتو در پشت میزی دیده می شود که از آنجا سرنوشت یوگسلاوی را رقم می زد. اینجا اتاق کابینه است و پشت میز، نقاشی «کرستو هگه داسیک»، نقاش اهل کرواسی، خودنمایی می کند. این تابلو”نبرد در استوبیسا”نام دارد که اسم شهری در کرواسی است و شورش دهقانان کرواسی علیه اربابان فئودال در قرون وسطی را به تصویر می کشد.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر