قزاق

آلبومی که عکس‌های آن را ملاحظه می‌کنید،مربوط به بریگاد سواره قزاق همایونی است. بریگاد واژه ای است فرانسوی به معنی تیپ که فرمانده آن را سرتیپ می‌نامند. این هنگ سوار، در زمان ناصرالدین شاه تشکیل شد و پس از توسعه یافتن در زمان مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه، در جنگ جهانی اول به لشکر تبدیل شد.
قزاق ها در روسیه تزاری قومی بودند جنگجو و سوارکار، مالیاتی به دولت نمی پرداختند و در حقیقت خود مختار بودند و به جای مالیات، افراد سواره نظام تربیت می کردند و در اختیار دولت می گذاشتند. ناصرالدین شاه که در سر راه خود به سفر فرنگ در قفقاز، تمرینات نظامی جالب این سوارکاران را از نزدیک ملاحظه کرده و شگفت زده شده بود، در صدد بر آمد که از روسیه تزاری عده ای معلم سواره نظام استخدام کند و این معلمان در قشون ایران به هنگ سواره قزاق، به سبک قزاق های روس تعلیمات نظامی بدهند. شاه تصمیم گرفت که از فرزندان خانواده های مهاجر قفقازی که در شمار طبقه اشراف کشور بودند، استفاده کند. مهاجرین کسانی بودند که در رکاب عباس میرزا با روس های تزاری جنگیده بودند و پس از جدا شدن 17 شهر قفقاز از ایران تبعیت روسیه را نپذیرفته، هست و نیست خود را به خاطر تعصب دینی و میهنی رها کرده و به ایران مهاجرت کرده بودند. افراد هنگ و دیویزیون قزاق در طول 40 سال موجودیت خود فدائیان شاه محسوب می شدند و میهن پرستی و شاه دوستی خود را در هر مرحله ای نشان داده بودند. دلیل اینکه ناصرالدین شاه نخستین هنگ قزاق را از میان افراد مهاجر قفقازی انتخاب کرد، همین وفاداری آنها به ایران و شاه ایران بود. از آنجا که انگلیس ها مخالف باز شدن پای روس ها به ایران بودند، به این کار شاه اعتراض کردند. شاه هم در پاسخ آنها اظهار داشت که دولت ایران از کشورهای اروپایی مانند آلمان، اتریش، فرانسه مستشار نظامی در استخدام دارد. این چند افسر روس هم از روسیه برای تعلیم سوارکاری به افراد ارتش ایران آمدند و این مسئله ای نیست که انگلیسی ها از آن نگران باشند. به این نکته باید اشاره کنم که در قرارداد فی مابین ایران و دولت روسیه هیچ چیزی که به ضرر ایران باشد وجود نداشت. لیکن سوء استفاده های رجال ایران موجب آن شد که دولت، بریگاد قزاق را در مسائل مهم مملکتی مداخله داده و در موارد مختلف برای رفع مشکلات کشور خود از بریگاد قزاق که تحت فرماندهی افسران سوارکار روسی بود، استفاده کند. به هر تقدیر بریگاد قزاق که در جنگ جهانی اول به یک لشکر 12000 نفری تبدیل شد، به مدت 40 سال منظم ترین و کار آمد ترین بخش قشون ایران به شمار می رفت و سرانجام پس از 40 سال در سالهای پایانی جنگ جهانی اول که امپراتوری سیصد ساله تزارها سرنگون شد، این دیویزیون تحت نفوذ انگلیس ها که در شمار فاتحان جنگ جهانی اول بودند، درآمد و کودتای 1299 خورشیدی به دست افراد همین دیویزیون انجام شد.