ژنرال های جنگ جهانی اول

آلبومی که به زودی 100 ساله می شود

99 سال پیش نشریه معتبر ایلوستراسیونآلبومی در دو مجلد در ابعاد30×40 منتشر کرد که اینک به زودی این آلبوم 100 ساله می شود. این آلبوم شامل مطالب و عکس های مربوط به جنگ جهانی اول است. از جمله عکس های جالبی که در این آلبوم وجود دارد عکس های رنگی ژنرال های فرانسوی در جنگ جهانی اول است که به نظر می رسد همگی آنها نقاشی است. اینک گزیده ای از این عکس ها از نظر علاقه مندان هستان می گذرد و به زودی شرح حال هریک از این ژنرال ها به این مجموعه افزوده خواهد شد.