توفيق

هفته‌نامه فکاهی توفیق از سال 1302 تا 1350 منتشر می‌شد و از دهه‌های 30 و 40 کم کم، آگهی‌های تجاری نیز در قالب طنز، در آن به چاپ رسید. از آنجا که تبلیغ به طنز از تبلیغات معمولی دشوارتر است، در مقام مقایسه با طنزهای تبلیغاتی و سیاسی، جلوه چندانی ندارد، ولی در عین‌حال، برخی از آگهی‌های طنز توفیق، بسیار زیبا و خواندنی است. به نظر می‌رسد که اقدام توفیق از یک جهت معلول نیازمندی‌های مادی توفیق بود و از سوی دیگر از رواج تبلیغات بازرگانی درمجلات مختلف آن زمان، تقاضای بازار تبلیغات و نیاز موسسات آگهی دهنده، نشات می‌گرفت.
از آنجا که توفیق از سال 1317 چارچوبی فکاهی- اجتماعی یافت. این مجله، در مدت نسبتاً طولانی انتشار خود، از زبان طنز برای برجسته کردن مشکلات اجتماعی آن روزگار، بهره می گرفت و منبع کم نظیری از کاریکاتورهای دیدنی و جالب محسوب می شد. هنرمندانی که در ادوار مختلف با این مجله همکاری کرده اند، نقش مهمی در پایه گذاری سبک نوینی از طنز مطبوعاتی دارند.
البته در فاصله سال‌های 1329 تا 1332 روزنامه دیگری به نام”چلنگر”نیز توسط محمد علی افراشته به چاپ می‌رسید ولی در مورد وجود آگهی طنز در این روزنامه، نمی‌توان با قطعیت نظر داد. اینک، بخشی از آگهی‌های طنز توفیق از نظر بینندگان می‌گذرد.