رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

ماشین قدیمی

جالب است بدانیم که نخستین اتومبیل ها نفت سوز بودند! و مدل نفت سوز سال 1900 میلادی از نمایشگاه بین المللی فرانسه به قیمت چهارهزار تومان خریداری شد این اتومبیل…

نامه ای از امیر-8

یک نقاشی که گفته می شود از چهره امیرکبیر کشیده شده است هو قربان خاکپای همایون مبارکت شوم اینکه مقرر فرموده بودید که به حمدالله تعالی امروز در سواری و قصر قاجار…

ظل السلطان

در حاشیه عکس چنین نوشته شده: به خدمت جناب مستطاب اشرف«آقای اتابک اعظم» سلمه الله تعالی به یادگاری داده شد «سلطان مسعودمیرزا قاجار، ظل السلطان» سنه 1325 خط خود…

میکائیل ماکسیموف

«میکائیل الکسئویچ ماکسیموف» کاردار شوروی در ایران در شهریور ماه 1320 «ماکسیموف» در آغاز ورود خود به تهران از دولت ایران به دلیل حفظ بی طرفی تشکر کرد، اما ناگهان…

سالارالدوله

«سالارالدوله» پسر«مظفرالدین شاه» «ابوالفتح میرزا سالارالدوله» از رجال سیاسی دوران قاجار و پسر دوم«مظفرالدین شاه» بود.«ناصرالدین شاه» در سفر سوم خود به فرنگ هنگام عبور از تبریز، این لقب را…