رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تاريخ

تاريخ

عمادالدوله

«نواب عمادالدوله» «امامقلی میرزا عمادالدوله» پسر ششم«محمدعلی میرزای دولتشاه»در سال 1230 هجری قمری متولد شد.

بیشتر بخوانید »
تاريخ

سردار معزز

«سردار معزز بجنوردی» «عزیر الله سردار معزز» فرزند«یارمحمدخان سهام‏ الدوله بجنوردى» بود كه خاندانش قریب

بیشتر بخوانید »