تاریخ

تقدیم به هموطنان عزیز تبریزی در هر کجای جهان که هستند. تبریز شهری 1300 است

25 سال پیش در صدد برآمدم که پس از موفقیت مجموعه «28 هزار روز تاریخ ایران و جهان»، سلسله مقالاتی پیرامون تاریخ معاصر فراهم کنم...

روزشمار مربوط به فرقه دموکرات آذربایجان

76 سال پیش در آذر ماه 1324 در حالی که آذربایجان هنوز در اشغال نیروهای ارتش سرخ بود، اتحاد جماهیر شوروی در حالی که متفقین...

لحظه پیروزی

ارتش اتحاد جماهیر شوروی وارد برلین شد. برلین سقوط کرد و جنگ جهانی دوم به پایان رسید.پس از سقوط برلین پرچم اتحاد جماهیر شوروی بر...

وداع با شاه پیشین

جنازه شاه را که در حرم حضرت عبدالعظیم توسط میرزا رضا کرمانی ترور شده بود از کاخ سلطنتی به تکیه دولت انتقال دادند. این عکسی...

پُستر های جنگ جهانی اول

برگرفته از آلبوم جنگ جهانی اول _ از انتشارات مجله ی فرانسوی زبان پاریس ( ایلُستراسیون )جلد اول ،صفحه 292 _ تاریخ 1922 (صد سال...