تاریخ

سردار و سالار ملی در تبریز مزاحم روس ها بودند.

ستارخان را همه می‌شناسند مردی از دیار مردپرور آذربایجان بود که کاری کرد کارستان. وقتی که در تهران بساط مشروطیت برچیده شد، محمدعلی‌شاه بر آن...

نقش تقی زاده و حیدر عمواغلی در برانداختن ستارخان

    نقش تقی زاده و حیدر عمواغلی در برانداختن ستارخان ستارخان : تکلیف مرا روشن کنید سردارملی و سالارملی وقتی دانستند که ماندن آنها...

کوی های قدیم تبریز 12-بیلانکی-تقدیم به تبریزیان عزیز در هر کجا که هستند

کوی بیلانکی () «بیلانکی» نام روستایی بود در دامنۀ «قله» در باغمیشه که اکنون جزو کوی‎های شهر درآمده است. پیش از این، کرانۀ شمالی مهران‎رود...