رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جنگ جهانی اول

جنگ جهانی اول

1922/02/20

درود بر کسانی که به دنبال شاهد برای آنهایی که جنگیدند و نمونه شجاعت بودند

بیشتر بخوانید »
جنگ جهانی اول

ژفر

در کتاب (آلبوم جنگ) که در سال 1922 در پاریس چاپ شده، اینطور آمده است:

بیشتر بخوانید »