رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

متحصنین تبریز

متحصنین تلگرافخانه تبریز مقصود ما حفظ وطن بود، اینک با این که از طرف دولت به جانب ما آمده اند، ما این عار و ننگ را برخود نمی توانیم هموار…

جاده سازی در ایران قدیم

ساخت راه شوسه در ایران قدیم راه های«شوسه»ای وجود داشت که برای عبور وسایط نقلیه چرخ دار ساخته شده بود. شاید بسیاری از جوانان امروزی ندانند که شوسه چه معنایی…

تراموای اسبی

تراموای اسبی، ترکیبی از قطار و کالسکه تراموا نوعی وسیله نقلیه بود که مانند قطار روی ریل حرکت می کرد. حرکت نسل های اولیه این وسیله بر روی ریل ها…

رادیوی آلمانی

آگهی فروش رادیو تفاگ ساخت آلمان رادیو تفاگ ساخت معظم ترین کارخانجات رادیوسازی آلمان- مدل های 1940 وارد شد- دارای 6 و 11 لامپ برای هر دو جریان برق  

سرتیپ زاهدی

نفر اول از راست:«سرتیپ فضل الله زاهدی» از فرماندهان قشون جدید ایران «فضل الله زاهدی» معروف به«بصیر دیوان» در سال 1272 در همدان متولد شد. در سال 1301 در سرکوبی«سیمیتقو»ی…

نامه ای از امیر-27

هو قربان خاکپای همایون مبارکت شوم      دستخط همایون را زیارت نموده، امروز برای تعزیه به منزل مرحوم«حاجی علیرضا» رفته بود. آن شد که از سعادت حضور قبله عالم روحنا…