رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

مشهدی باقر قاچاقچی!

اعلام ضرورت پرداخت جریمه توسط یک قاچاقچی وزارت داخله حکومت خمسه سواد رقعه اداره مالیه خمسه مورخه ۱۸ برج اسد ۱۳۳۶ مقام محترم حکومت جلیله خمسه و مضافات جواب نمره۶۳۱؛ محترماً…