رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

پرس و جوی شاه درباره اتومبیل

نامه ای از«مظفرالدین شاه»به«خلیل اعلم»  قصرجاجرود هو ۱۳۲۲ ذیقعده «خلیل اعلم» انشاالله تعالی حالت خوب است. از«نُوز»بپرس که اتومبیل کوچکی که خودش خریداری کرده است، چه شد؟ ورود شده است…