رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تازه ها

تاريخ

محمدحسن میرزا

«محمدحسن میرزا»ولیعهد ایران «محمدحسن میرزا»برادر و ولیعهد«احمدشاه قاجار» و در واقع، آخرین ولیعهد قاجاریه بود.او

بیشتر بخوانید »
گوناگون

پسر فتحعلیشاه

نفر اول از چپ«محمد ولی میرزا» «محمدولی میرزا» پسر«فتحعلیشاه» اِخباربه غیب می کرد(پیشگوئی) منجمله سلطنت«ناصرالدین

بیشتر بخوانید »