رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آتش افروزان جنگ ایران را به کنفرانس صلح پاریس راه ندادند

 

وزارت امورخارجه

مورخ ۷ربیع الاول ۱۳۳۷

راپورت ملاقات
راجع به موقعِ انعقاد کنفرانس صلح ، وزیر مختار انگلیس اظهار داشته که : مذاکرات مقدماتی بین نمایندگان دوَل متحارب در وزارتخانه پاریس در۱۶دسامبر شروع و در ۱۵ ژانویه ختم میشود. بعد از آن مذاکرات در جزئیاتِ مواد صلح بمیان خواهد آمد که تا ۱۵ آوریل امتداد خواهد داشت ، و در این مذاکرات نیز فقط نمایندگان دول متحارب شرکت خواهند داشت ؛ در اواسط آوریل یعنی پس ازختم مذاکرات مزبور، شایددربعضی مسائل عمومی و راجع به دول بیطرف که پیش میآید ،نمایندگان دول بیطرف هم شرکت خواهندداشت، این اخبار که گویا در “روتر”(خبرگزاری رویتر) دیروز هم انتشار نیافته مندرج باهم است، محض استحضار خاطرمبارک بعرض رسانید. فدوی :منصور الملک

در جنگ جهانی اول ،دولت ایران اعلام بی طرفی کرد لیکن دولت های تزاری روس و امپراطوری عثمانی که متحد امپراطوری آلمان بود، با اشغال آذربایجان به بهانه ی بیرون کردن نظامیان

روس از آذربایجان از نخستین روزهای جنگ، بی طرفی ایران را نقض کردند و دولت انگلیس و  روس به خاطر مبارزه با عوامل جاسوسی امپراطوری آلمان با تحریک عشایر کشور، یک جنگ تمام عیار میان عشایر کشور و نظامیان روس و انگلیس به راه انداختند و هیچ یک از دوطرف جنگ، رعایت بی طرفی ایران را نکردند و در پایان جنگ نیز در کنفرانس صلح پاریس ،نماینده ای از ایران به کنفرانس دعوت نشد . این سند گزرش ملاقات منصورالملک (معاون وزارت امور خارجه) پیرامون کنفرانس صلح پاریس با وزیر مختار انگلیس در تهران است.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.