رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آدنائر در سفر برلین برای انتخابات

صدراعظم جمهوری فدرال آلمان دکتر آدنائر با هواپیمای مخصوص نیروی هوایی آمریکا برای یک دیدار دو روزه وارد برلین شد تا در ملاقات روز جمعه مجلس برلین حضور یابد و در این جلسه در حزب دموکرات مسیحی سخنرانی کند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100