رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آزادی مجاستان

در بیستمین سالگرد آزادی مجارستان گارد نظامیان از مقابل جایگاه مخصوص رژه عبور می کنند

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100