رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«حاجی اللهیارخان آصف الدوله قاجار دولوی تاجبخش»

«حاجی اللهیارخان آصف الدوله»پسر بزرگ«رکن الدوله میرزامحمدخان بیگلربیگی دولو قاجار» مشهور به«تاجبخش» بود.«آصف الدوله» از بزرگان و محترمین قاجاریه و برادرزن«عباس میرزا» نایب السلطنه و دایی«محمدشاه قاجار» و مدتی نیز خوانسالار«فتحعلیشاه» و همچنین داماد او بود.

پس از کشته شدن«میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی»،«آصف الدوله» انتظار داشت که«محمدشاه» خواهرزاده اش، او را برای تصدی مقام صدارت احضار کند و همین طور در حال انتظار بود و چون دید که از ناحیه شاه خبری نشد، بدون اجازه با عجله از مشهد حرکت کرده، به تهران وارد شد. ولی«محمدشاه»قبلاً تصمیم گرفته بود که«حاج میرزا آقاسی ایروانی» مرشد خود را صدراعظم کند و این تصمیم، عملی هم شده بود و حتی از«آصف الدوله» سخت بازخواست شد که چرا بدون کسب اجازه به تهران حرکت کرده و خراسان را بدون سرپرست گذاشته است.«آصف الدوله» چون چنین دید، به او بسیار برخورد، زیرا خود را به مراتب برتر از دیگران فرض می کرد، مخصوصاً اطاعت از«حاج میرزا آقاسی» را مخالف شئونات خود دانست. بنابراین، کار ایالت خراسان را به«حسنخان سالار» پسر خود واگذاشت و خود از ایران خارج شده، به زیارت مکه رفت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.