رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«غلامرضاخان»(شهاب الملک- آصف الدوله) پسر«حسینخان نظام الدوله شاهسون اینانلو» بود. او در سال 1295 هجری قمری حاکم کرمان و بلوچستان شد. در سال 1299 هجری قمری که مازندران جزو هفده حکومت ابواب جمعی«کامران میرزا» نایب السلطنه شده بود،«شهاب الملک» از طرف نامبرده، حاکم مازندران گردید. پس از فوت«میرزا عبدالوهاب خان شیرازی آصف الدوله»،در سال 1304 هجری قمری«شهاب الملک»، به«آصف الدوله» ملقب شد. در سال 1325 هجری قمری والی خراسان بود و حکومت ظالمانه او در خراسان اوج گرفت. مردم به ستوه آمده، جمعیتی انبوه به صحن امام رضا(ع) ریخته، بست نشسته و به مظالم او اعتراض کردند. او هم به سربازان خود فرمان شلیک به روی مردم را داد و به واسطه این عملیات از حکومت، معزول و به تهران، احضار شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.