رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آلمان فاشیستی دشمن ملت ایران و ملل اتحاد شوروی است

این ورقه یکی از اعلامیه های فراوانی است که در سوم شهریور 1320 توسط هواپیماهای ارتش اتحاد جماهیر شوروی به روستاهای آذربایجان ریخته شده است.
به طوری که ملاحظه می کنید روس ها در این اعلامیه خدمات خود را به کشاورزان ایران برشمرده و به این نکته تاکید داشتند که این کمک ها را روسیه شوروی به ایران کرده است نه آلمانی ها . و بر اساس تعصبات حزبی و مرامی دراین اعلامیه ها روی سخن آنها با کشاورزان و روستائیان ایران است نه طبقه ی شهرنشین و منور الفکر جامعه. احتمالاً به این نکته توجه نداشتند که در آن زمان 80 درصد مردم در روستاها ساکن بودند و سواد خوندن و نوشتن نداشتند تا اعلامیه ها را بخوانند.. به هر تقدیر در روزهای اولیه تهاجم متفقین به ایران تعداد زیادی اعلامیه از آسمان به زمین ریخته شد . به یاد دارم هنگامی که اعلامیه ها از هواپیما بیرون ریخته می شد. بچه ها مسیر باد و فرود آمدن اعلامیه ها را تعقیب می کردند و با شتاب فراوان به سویی می دویدند که فکر می کردند اعلامیه در آنجا به زمین خواهد افتاد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.