رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آیا ویلی برانت مرد فردای آلمان است؟

 

«برانت» در دفتر کار خود دیده می شود

در کنار میز او عکسی از رئیس جمهور پیشین، «کندی» قرار دارد. (این عکس پیش از زمام داری  «ویلی برانت» گرفته شده است)

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100