رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ابوالحسن خان ایلچی

«میرزا ابوالحسن خان ایلچی»

«میرزا ابوالحسن خان ایلچی»پسر«میرزا محمدعلی» از اهالی توابع اصفهان و خواهرزاده«حاج ابراهیمخان اعتمادالدوله شیرازی»صدراعظم«آغامحمدخان» و«فتحعلیشاه» بود و پدرش در عهد«کریمخان وکیل»به سررشته داری سپاه مامور بود. در سال 1809 میلادی برابر با 1224 هجری قمری«فتحعلیشاه» مصمم به فرستادن سفیری به دربار انگلستان گردید و«میرزا ابوالحسن خان ایلچی»را به این سمت برگزید. او پس از 9 ماه توقف در لندن به اتفاق«سر گور اوزلی» که به وزیرمختاری انگلستان در ایران تعیین شده بود، به ایران بازگشت. مدت مسافرت از لندن تا تهران، 16 ماه طول کشید! و علت تاخیر این بود که کشتی آنها راه را گم کرد و 7 ماه روی آب دریا سرگردان بود. در این سفر بود که«میرزا ابوالحسن خان» نماینده دولت، کاملاً با انگلیس ها سازش کرده و در حقیقت نوکر و موظف آنان شده و آشکارا برای او سالی هزار و پانصد تومان مستمری تعیین کردند و قرار شد کمپانی هندوستان همه ساله به او بپردازد.

«میرزا ابوالحسن خان ایلچی»در سال 1233 قمری مجددا‍ً به سمت سفارت، مامور لندن شد. او در ضمنِ عهده دار بودن سفارت انگلستان، سفارت عثمانی، اتریش و فرانسه را نیز عهده دار بود و پس از سه سال اقامت در ممالک اروپا که بیشترش در انگلستان بود، به ایران بازگشت. در سال 1240 قمری به وزارت امور خارجه تعیین گردید و مضحک اینجاست که این شخص با وجود زد و بندهای خارجی خود و استفاده از بیگانگان با پول های کسب شده از این قبیل راه ها به مکه رفت!

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.