رفتن به محتوا رفتن به فوتر

واگن های ماشین دودی

ماشین دودیِ سال های دور از بخش های مختلفی تشکیل می شد

لوکوموتیو: یا آتش خانه که در آن لوکوموتیو ران مشغول هدایت قطار بود.

واگن شاهی: به طول 10 متر و عرض 1/5 متر که خود شامل سه قسمت بود، عبارت از بخش اول، دربرگیرنده آبدارخانه شاهی به طول 2 متر که مسافران موجود در آن با چای و قلیان پذیرایی می شدند. بخش دوم به طول 5 متر که مخصوص رجال طراز اول و صدراعظم وقت بود و بخش سوم به طول 3 متر که مخصوص شاهان قاجار بود.

واگن وزرا و علما: از دو قسمت تشکیل می شد که یکی به طول 5 متر مخصوص مجتهدان بود و جلوی واگن شاهی بسته می شد.

واگن زنانه: به طول 7 متر اختصاص به زنان داشت که می بایست جدای از مردان، مسافرت می کردند.

واگن مردانه: 8 واگن به مردان تعلق داشت و همین تعداد هم واگن زمستانی در این خط کار می کرد.

واگن های باربری: 8 واگن نیز مخصوص بار و کالاهای تجارتی بود که جمعاً تعداد واگن های ماشین دودی به عدد 30 می رسید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر