رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

از کرمان به تهران

آستان مبارک حضرت مستطاب اجل امجد آقای سپهسالار اعظم روحیفداه جناب ولی خان را باطمینانِ دستخط مبارک، تلگرافی  روانه کردم و با کمال قدرت و شاه پرستی مشغول انجام خدمات از وصول مالیات و نظم محل و دفع اشرار شد. این دو  روزه اکرم السلطنه و اسعدالدوله با تمام خیاناتی که به دولت کرده‌اند چند نفر از صاحب منصب و تا بین اقوام خود را به تلگرافخانه انگلیس برده گویا تلگرافات به امضای فوج توپچی کرده‌اند. لازم دانست در چاکری و دولتخواهی معروض دارد که اگر در این موقع به عرایض آنها اعتنا شود علاوه بر اینکه اسباب یأس خدمتگذاران صادق و تجری خائنین خواهد بود قریب نود هزار تومان مالیات بم نرما شیرورود با روبلوچستان که به عهده ولیخان است معوق و معطل می‌ماند و به نظم بلوچستان و آن محال هم که تازه امنیتی حاصل شده اختلال کلی می‌رساند. جناب نایب‌الحکومه هم شرح خیانات آن‌ها را حضور حضرت وزارت عظمی عرض کرده بودند لازم است هرچه زودتر جواب سخت به آن‌ها مرحمت و با قوه قهریه حتما آن‌ها را به کرمان روانه نمایند که تردید و تزلزل فوج و توپچی مرتفع شده ولیخان هم با امیدواری مشغول ایصال اقساط مالیاتی آنجا باشد – عدل‌السلطنه – مهر تلگرافخانه.

تاریخ 22 رجب پیچی ئیل 1326

 

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.