اداره تلگرافی دولت علیه ایران

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

از کرمان به تهران

آستان مبارک حضرت مستطاب اجل امجد آقای سپهسالار اعظم روحیفداه جناب ولی خان را باطمینانِ دستخط مبارک، تلگرافی روانه کردم و با کمال قدرت و شاه پرستی مشغول انجام خدمات از وصول مالیات و نظم محل و دفع اشرارشد. این دو روزه اکرم السلطنه و اسعدالدوله با تمام خیاناتی که به دولت کرده‌اند چند نفر از صاحب منصب و تابین اقوام خود را به تلگرافخانه انگلیس برده گویا تلگرافات به امضای فوج توپچی کرده‌اند. لازم دانست در چاکری و دولتخواهی معروض دارد که اگر در این موقع به عرایض آنها اعتنا شود علاوه بر اینکه اسباب یأس خدمتگذاران صادق و تجری خائنین خواهد بود قریب نود هزار تومان مالیات بم نرماشیرورود با روبلوچستان که به عهده ولیخان است معوق و معطل می‌ماند و به نظم بلوچستان و آن محال هم که تازه امنیتی حاصل شده اختلال کلی می‌رساند. جناب نایب‌الحکومه هم شرح خیانات آن‌ها را حضور حضرت وزارت عظمی عرض کرده بودند لازم است هرچه زودتر جواب سخت به آن‌ها مرحمت و با قوه قهریه حتما آن‌ها را به کرمان روانه نمایند که تردید و تزلزل فوج و توپچی مرتفع شده ولیخان هم با امیدواری مشغول ایصال اقساط مالیاتی آنجا باشد – عدل‌السلطنه – مهر تلگرافخانه

تاریخ 22 رجب پیچی ئیل 1326

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *