رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اداره پست‌ و تلگراف ایران

موضوع: راپورت وقایع‌ اتفاقیه به توسط رئیس تلگرافخانه منجیل. 7 ربیع الثانی 1327
این تلگراف توسط شخصی به‌ نام فرامرز در 115 سال پیش نوشته‌ شده‌ است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.