رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ارتش آلمان در اروپا قویترین بود، زیرا از قبل برای جنگ آمادگی داشت

در 1914 این ارتش از 840.000 مرد جنگی تشکیل شده بود و بیش از 3 میلیون نفر نیروی ذخیره داشت. در طول جنگ، ترکیه و بلغارستان در کنار دو قدرت مرکزی، یعنی آلمان و ارتش و مجارستان جنگیدند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100