رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اردوی همایون

سراپرده و  اردوی همایون در میدانک، جمادی الاول 1286 ییلان ایل- میدانک نیست خیلی پایین تر از میدانک است در دوآب است.

توضیح عکس به قلم«ناصرالدین شاه»

اشتراک گذاری

ارسال نظر