رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ارهارد در لندن

او در مهمانی که به افتخار سفرش به بریتانیا در سفارت آلمان غربی برگزار شده بود، در میان سیاستمداران بریتانیایی دیده می شود

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100