رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نارضایتی آدنائر از صدراعظمی ارهارد

در این عکس، پروفسور لودویک ارهارد، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد با لبخندی پیروزمندانه با سیگاری بر لب در حال ترک جلسه دیده می شود

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100