رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از رکن‌الدوله به وزارت علیه جنگ

از مشهد به طهران

17 جمادی‌الاول پیچی ئیل 1326

از رکن‌الدوله به وزارت علیه جنگ

موضوع: افتضاح بی لباسی قشون و رسوایی آن در انظار داخله و خارجه

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100