رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از سالار مکرم به وزیر لشکر معاون السلطان

 

از مشهد به طهران

15 رجب پیچی ئیل 1326

از سالار مکرم به وزیر لشکر معاون السلطان

موضوع: اظهار تعجب از استفسار در مورد مبلغ ارسالی برای ملبوس سربازان و اعلام هزینه کرد مبلغ ارسالی

 

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100