رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از سالار مکرم به وزیر لشکر معاون السلطان

 

از مشهد به طهران

15 رجب پیچی ئیل 1326

از سالار مکرم به وزیر لشکر معاون السلطان

موضوع: اظهار تعجب از استفسار در مورد مبلغ ارسالی برای ملبوس سربازان و اعلام هزینه کرد مبلغ ارسالی

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100