رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از شاه به خلیل خان

نامه ای از«مظفرالدین شاه»به«خلیل خان»  

صدر نامه لیبل«مظفرالدین شاه»

هو

«خلیل خان» امروز بعد از رفتن شما،«اتابک» آمد. خیلی خیلی حرف زده شد. لیکن آن مطلبی که به شما گفتم، به او نگفتم، آخر که می خواستم برخیزم به او گفتم(خط خوردگی گویا با قلم خود شاه)برحسب فقره مطلبی بود گفته ام، به شمامی گوید. او هم فرستاده بود پی شما، شما رفته بودید، اگرامشب رفتی آنجا، مطلب دست شما باشد.

شهر صفر۱۳۲۲

(درحاشیه): ازسلامت خودت عرض بکن.

[درحاشیه به خطی دیگر ضمیمه شده]:۴ ماه قبل از تبعید«حکیم الملک میرزامحمودخان» است.

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.