رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از عدل السلطنه به سپهسالار اعظم

 

 

از کرمان به طهران

22 رجب پیچی ئیل 1326

از عدل السلطنه به سپهسالار اعظم

موضوع: خیانت اکرم‌السلطنه و اسعدالدوله

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100