رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از فرج‌اله توپچی به مخبرالملک

از شیراز به طهران

19 رجب پیچی ئیل 1326

از فرج‌اله توپچی به مخبرالملک

موضوع: تعیین تکلیف عمل توپچی و رشته نظم آن که به کلی منهدم شده.

 

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100