رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مصاحبه ای پیرامون خاورمیانه

استاد «سریع‌لقلم»  در مصاحبه با «محسن میرزایی»  در آغاز برنامه انتشار سلسله مقالات رویدادهای خاورمیانه از سقوط  امپراتوری  عثمانی تا به امروز

اشتراک گذاری

ارسال نظر