رفتن به محتوا رفتن به فوتر

استودیویی بود که متعلق به آقای معصومی بود که در ایجاد و توسعه عکاسی صنعتی، نقش موثری داشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100