رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اسماعیل خان

از چپ:«اسماعیل خان» آجودانباشی توپخانه و برادرش و«سید جواد»در پاریس 

«میرزا اسماعیل خان» معروف به«آجودان باشی» فرزند«میرزاعلی اکبرخان»آجودان باشی توپخانه در سال 1265 هجری قمری تولد یافت. اصلاً از اهالی زنجان بوده است. وی از سال 1300 قمری با درجه سرتیپ اولی به سمت آجودان باشی اداره توپخانه تعیین گردید و سال ها در این سمت، باقی بود. در سال 1305 فوجی از افراد زنجانی و کرمانشاهانی و شرایی اسماً تشکیل شد و چندین سال، جمعی او بود و چندی هم رییس توپخانه شد. مردی بود متهور و بسیار جسور و نسبتا‍ً باسواد و خوش خط و شاعر. در صدارت«میرزا علیخان امین الدوله» و وزارت جنگی«شاهزاده وجیه الله میرزا» چون بین او و شاهزاده، گفت و گویی شد و آجودان باشی در حضور جمع، حرف بسیار توهین آمیزی نسبت به وی ادا کرد، از این جهت،«وجیه الله میرزا» که در آن زمان ملقب به«امیرخان سردار» بود، با اجازه شاه و«امین الدوله» او را به چوب بست.«میرزا اسماعیل خان»در زیر فلک باز هم حرف های بسیار ناسزایی به او می گفت و سوابق بد و علل ترقی او را ذکر می کرد.

در دوره سلطنت سه ساله«محمدعلیشاه»به واسطه خدماتی که ناشی از ضدیت با مشروطه و مشروطه خواهان نسبت به وی انجام داده بود، مقرب الخاقان و مورد توجه شاه واقع شد و یکی از دست های او به شمار می رفت. در سال 1327 قمری پس از فتح تهران و خلع«محمدعلیشاه» از پادشاهی،«میرزا اسماعیل خان» از جمله مجرمین و دستگیرشدگان بود. پس از محاکمه در دادگاه که از 10 نفر تشکیل یافته بود، محکوم به اعدام گردید و در 13 رجب 1327 هجری قمری به دار آویخته شد.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر