رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اصل شجره‌نامه ملیجک

اصل شجره‌نامه ملیجک
پدر ملیجک امیر تومان بود
– امیر تومان امیر محمدخان ملقب به امین خاقان (ملیجک اول) پدر ملیجک دوم (عزیزالسلطان)

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100