رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اصل شجره‌نامه ملیجک

اصل شجره‌نامه ملیجک
پدر ملیجک امیر تومان بود
– امیر تومان امیر محمدخان ملقب به امین خاقان (ملیجک اول) پدر ملیجک دوم (عزیزالسلطان)

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100