رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلان حمام دوش

 

روزنامه زاینده رود ، 4 صفر 1333 قمری

برگرفته از کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان

محسن میرزایی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100