رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلان سرلوحه روزنامه زاینده رود

 

شامل نشانی ، حق اشتراک و بهای آگهی های این روزنامه

28 جمادی الاول 1333 قمری

برگرفته از کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان

محسن میرزایی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100