رفتن به محتوا رفتن به فوتر

افتتاح اولین کارخانه برق ایران

 

افتتاح اولین کارخانه برق ایران،معروف به برق‌امین‌الضرب

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100