رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خانواده زنجانی

مرحومین آیات : «آقای حاج سید احمدشبیری زنجانی»  ، «آقا حاجی سید محمد مجتهد زنجانی» ، «حاج آقا رضا فرید زنجانی»  و  کودک «مرحوم حسن آقا میرزائی» (برادر مهتر استاد میرزائی حفظه الله)

تاریخ عکس به حدود سال ۱۳۴۵ قمری است

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر